Beuningen Sportief

De stichting die zich inzet voor sportief Beuningen!

Over Beuningen Sportief

Sportprijs Beuningen Sportief

In verband met de Corona-pandemie worden de sportprijzen over een periode van 3 jaar uitgereikt. ( 2019-2020-2021) Veel evenementen zijn afgelast waardoor er eind 2020 nog geen volledig en representatief beeld is van de prestaties van de sporters uit de gemeente Beuningen.
Informatie over de sponsors van Beuningen Sportief De prijzen Sportman € 500,--
Informatie over de sponsors van Beuningen Sportief Sportvrouw € 500,--
Informatie over de sponsors van Beuningen Sportief Sportteam senioren € 500,--
Informatie over de sponsors van Beuningen Sportief Sporttalent jongens € 250,--
Informatie over de sponsors van Beuningen Sportief Sporttalent meisjes € 250,--
Informatie over de sponsors van Beuningen Sportief Sportteam junioren € 250,--

Alle genomineerden krijgen een leuke prijs.

Hoe werken de sportverkiezingen van de Gemeente Beuningen

1) Sportverenigingen en de inwoners van Beuningen kunnen hun persoonlijke favoriet aanmelden onder vermelding van de volgende gegevens:
Naam van de sporter of het team; bij sporter ook geboortedatum;
Naam van de sportclub inclusief de contactgegevens van de vereniging;
Naam van de tak van sport en of de sporter (via de vereniging) is aangesloten bij NOC*NSF;
Contactgegevens van de gegadigde of de vertegenwoordiger er van;
Welk jaar betreft de opgave;
Opgave van de prestaties in dat sportjaar;
Opgave van jeugd/junior of senior
Opgave van het sportniveau, graag heldere omschrijving; regionaal, nationaal, internationaal?

Aanmelden kan via de website www.beuningensportief.nl (contactformulier o.v.v. Sportprijs ) of door middel van een email naar info@beuningensportief.nl. Belangrijk als de informatie niet compleet is kan de commissie de aanmelding niet in behandeling nemen.

2) Een onafhankelijke commissie met o.a. enkele oud-topsporters beoordeelt alle aanmeldingen en kiest uiteindelijk de drie genomineerden per categorie.

3) De inwoners van Beuningen brengen via de website www.beuningensportief.nl hun stem uit op deze genomineerden. Daarnaast geeft een vakjury haar oordeel.
Deze twee resultaten bij elkaar bepalen de uiteindelijke winnaar per categorie.

Voor wie is deze sportprijs
Sporters woonachtig in de gemeente Beuningen.
Sporters die geregistreerd staan als lid bij een van de Beuningse sportverenigingen.
Sporters met een aantoonbare sportprestatie op regionaal, provinciaal, landelijk of internationaal niveau in 2019 -2020-2021 en actief sportend in deze tak van sport.
Sportteams van een sportclub uit de gemeente Beuningen.

Uitreiking
De officiële bekendmaking van de winnaars vindt plaats begin 2022.  Datum en locatie volgen nog.    

Voor meer informatie:
Stichting Beuningen Sportief
Wolfgang Hendrix
024-6778750
info@beuningensportief.nl
Wolfgang Hendrix
Wolfgang Hendrix