Beuningen Sportief logo 2
Zet zich in voor een sportief Beuningen!

Informatie van de gemeente Beuningen:

Beuningen Sportief organiseert in onze gemeente de nodige festiviteiten tijdens de doorkomst van de Nijmeegse 4 Daagse.

Organisatie langs gehele route:

De organisatie van die festiviteiten is bij genoemde stichting in goede handen. Dat betekent dat de organisatie van alle activiteiten waaronder standplaatsen, inrichting van rustplaatsen enz. langs de gehele route van de 4 Daagse in onze gemeente ligt bij de Doortocht 4 Daagse Beuningen, onderdeel van Stichting Beuningen Sportief.

Uiteraard is het belang van openbare orde en veiligheid een niet te onderschatten aspect bij de doortocht. In deze hebben wij als gemeente natuurlijk een geheel eigen verantwoordelijkheid. In de te verlenen “trajectvergunning” aan de Stichting Beuningen Sportief zullen de kaders waarbinnen de organisatie zich kan en mag bewegen dan ook duidelijk aangegeven worden. Een nauwe samenwerking tussen gemeente en Stichting is in dit verband onontbeerlijk.

Beuningen Sportief

De coördinator bij Beuningen Sportief en ook contact persoon voor uw vergunning aanvraag voor de 4 daagse Doortocht Beuningen is Hein Droge.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders Gemeente Beuningen
Organisatie doortocht 4 daagse Beuningen Sportief/Hein Droge

Hein_Dröge-100x100

Consequenties voor u:

De opzet zoals hierboven omschreven heeft voor u tot gevolg dat alle activiteiten tijdens de doortocht van de 4 daagse, vallen onder de organisatie door de Doortocht 4Daagse Beuningen. Uw aanvraag kunt indienen via vierdaagse@beuningensportief.nl of u kunt dit doen via het aanvraagformulier standplaats.

Het is belangrijk dat u uw aanvraag tijdig doet in ieder geval uiterlijk voor 15 mei van het jaar dat de vierdaagse plaatsvindt. Zeker als uw aanvraag gekoppeld is aanvullende eisen van de gemeente.
Beuningen Sportief logo 2