X


Historie:
De Stichting Doortocht 4-daagse en de Stichting Sportprijs Beuningen zetten zich in het verleden in voor een sportief Beuningen door actief activiteiten te initiëren en te ondersteunen. Deze stichtingen zijn in 2001  samengevoegd onder de stichting Beuningen Sportief. Vanaf 2001 is Beuningen Sportief volledig zelfstandige stichting. 

Heden:
Beuningen Sportief  werkt samen met de gemeente Beuningen, sponsors, ondernemers w.o., GoforFun.nl  en de Beuningse sportverenigingen. De organisatie van de Scholensportdag gebeurt in samenwerking met alle basisscholen van de gemeente Beuningen (WSNS.)
De samenwerking met de gemeente Beuningen komt mede voort uit de breedtesportimpuls.De activiteiten scholensportdag groep 7 en 8 vallen vanaf 2018 onder het gemeentelijk initiatief Beuningen samen in beweging.

Belangrijk is ook te vermelden dat Beuningen Sportief een van de sponsorpartners is van/voor de ARN maatschappelijke bijdrage voor de gemeente Beuningen.

Bestuur Beuningen Sportief 2020:Beuningen Sportief
Hein Droge
Wim Zegers
Wolfgang Hendrix
 

Voor meer informatie over Beuningen Sportief:
Bestuur Beuningen Sportief
t.a.v. Wolfgang Hendrix
info@beuningensportief.nl